Als ondernemer moet u constant belangrijke beslissingen nemen. Eén van die beslissingen is de aankoop van een bedrijfspand. Als u zo’n bedrijfspand wil aankopen, moet u een belangrijke beslissing maken: koopt u het vastgoed met uw vennootschap? Of gaat u toch voor een privé-aankoop? Immo Da Vinci zet de voor- en nadelen voor u op een rijtje.

Wat zijn de voordelen aan een pand kopen onder een vennootschap?

Er zijn heel wat voordelen aan het investeren in een pand onder een vennootschap. We lijsten ze hieronder even op:

  • De btw is aftrekbaar. U moet wel kunnen aantonen dat uw vennootschap het pand professioneel gebruikt en er dus economische winst uit haalt. Hier is wel een achterpoortje: gebruikt uw vennootschap het pand niet zelf voor een professionele activiteit, maar krijgt uw huurder wel economische winst uit het onroerend goed? Dan kan u samen met de huurder beslissen om het pand te verhuren onder btw. In dat geval zal uw vennootschap de betaalde btw bij de aankoop van het goed eveneens integraal kunnen recupereren.
  • Naast de btw, zijn ook de aankoopkosten in principe aftrekbaar. Hier is het wél erg belangrijk dat u kan aantonen dat uw vennootschap ook echt economische winst zal halen uit het pand.
  • Door te investeren in een pand wordt het voordeliger om aandelen te schenken omdat deze roerend zijn en belast worden tegen een vast tarief. Wil u uw aandelen schenken aan uw afstammelingen (in rechte lijn dus)? Dan bedraagt de schenkbelasting 3%. Gaat het om aandelen van een familiale onderneming? Dan is de schenkbelasting zelfs 0%. Bij de schenking van onroerende goederen gaat het om hogere tarieven, waardoor de schenkbelasting heel wat hoger kan uitvallen.
  • Verhuurt uw vennootschap een pand voor professionele doeleinden? Dan liggen de belastingen op de huurinkomsten voor uw vennootschap heel wat lager dan wanneer een natuurlijk persoon een dergelijk pand verhuurt. Natuurlijk is dat ook een groot voordeel. Bij een natuurlijk persoon worden de huurinkomsten toegevoegd bij andere inkomsten en worden ze belast in de personenbelasting aan progressieve tarieven. Gebruikt de huurder het pand voor professionele doeleinden? Dan wordt u als natuurlijk persoon duurder belast dan wanneer de huurder het privé gebruikt. Voor een vennootschap is het belastingtarief niet afhankelijk van het feit of de huurder het pand privé of beroepsmatig gebruikt.