Als ondernemer staat u voortdurend voor cruciale beslissingen, waaronder de aankoop van een bedrijfspand. Bij het overwegen van de aankoop van een bedrijfspand, wordt u geconfronteerd met een belangrijke keuze: zal u het vastgoed kopen met vennootschap of gaat u toch voor een privé-aankoop? Om u te helpen bij deze afweging, presenteert Immo Da Vinci een overzicht van de voor- en nadelen.

Wat zijn de voordelen aan vastgoed kopen met vennootschap?

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het investeren in een vastgoed met vennootschap. We lijsten ze hieronder even op:

  • De btw is aftrekbaar. U moet wel kunnen aantonen dat uw vennootschap het pand professioneel gebruikt en er dus economische winst uit haalt. Hier is wel een achterpoortje: gebruikt uw vennootschap het pand niet zelf voor een professionele activiteit, maar krijgt uw huurder wel economische winst uit het onroerend goed? Dan kan u samen met de huurder beslissen om het pand te verhuren onder btw. In dat geval zal uw vennootschap de betaalde btw bij de aankoop van het goed eveneens integraal kunnen recupereren.
  • Naast de btw, zijn ook de aankoopkosten in principe aftrekbaar. Ook hier is het erg belangrijk dat u kunt aantonen dat u ook echt economische winst zal halen uit het pand.
  • Door te investeren in een pand, wordt het voordeliger om aandelen te schenken omdat deze roerend zijn en belast worden tegen een vast tarief. Spreken we over een schenking in rechte lijn (schenking aan uw afstammelingen)? Dan bedraagt de schenkbelasting 3%. Gaat het om aandelen van een familiale onderneming? Dan daalt de schenkbelasting naar 0%. Bij de schenking van onroerende goederen gaat het om hogere tarieven, waardoor de schenkbelasting heel wat hoger kan uitvallen. 

  • Verhuurt uw vennootschap een pand voor professionele doeleinden? Dan liggen de belastingen op de huurinkomsten voor uw vennootschap heel wat lager dan wanneer een natuurlijk persoon een dergelijk pand verhuurt. Natuurlijk is dat ook een groot voordeel. Bij een natuurlijk persoon worden de huurinkomsten toegevoegd bij andere inkomsten en worden ze belast in de personenbelasting aan progressieve tarieven. Gebruikt de huurder het pand voor professionele doeleinden? Dan wordt u als natuurlijk persoon duurder belast dan wanneer de huurder het privé gebruikt. Voor een vennootschap is het belastingtarief niet afhankelijk van het feit of de huurder het pand privé of beroepsmatig gebruikt.