Enkele jaren geleden heeft de federale overheid de bouwsector een duwtje in de rug willen geven door de belasting op de toegevoegde waarde (btw) bij afbraak en heropbouw drastisch te verlagen van 21% naar 6%. Deze maatregel is slechts tijdelijk en geldt tot en met 31 december 2023. Het is onduidelijk of deze maatregel zal verlengd worden of niet. Wanneer u nu nog een nieuwbouwwoning of -appartement wil aankopen, kan u genieten van 6% btw op de constructiewaarde en betaalt u 12% registratiebelasting op de grondwaarde. Wat de mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden van dit verlaagde btw-tarief van 6% zijn, sommen we in dit artikel op.

6% btw bij de afbraak en heropbouw voor een woning

Stel, u koopt een verouderde woning. U breekt het gebouw volledig af om deze vervolgens een nieuwe woning herop te bouwen. Dit is een situatie waarin u kan genieten van het verlaagde btw-tarief. Deze maatregel bestond al in verschillende centrumsteden, waaronder Gent en Aalst , maar werd tijdelijk uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Daarbij hebben zowel projecten van bouwheren (natuurlijke personen) als van bouwpromotoren die bouwen voor een natuurlijk persoon recht op dit tarief.

Het 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw: de voorwaarden

Het verlaagde btw-tarief van 6% komt niet zonder voorwaarden. U moet aan volgende condities voldoen:

  • U dient het gebouw in kwestie als natuurlijk persoon aan te kopen en dus niet via een vennootschap.
  • Er moet een gebouw worden afgebroken met het oog op de heroprichting van een woning.
  • De afbraak en heropbouw moet door dezelfde persoon worden uitgevoerd. Hierbij maakt het niet uit of deze persoon een bouwpromotor of particulier aannemer is.
  • Het gebouw moet volledig worden afgebroken, en de heropgebouwde woning moet voor minstens 50% gelegen zijn op hetzelfde kadastraal perceel.
  • De heropgebouwde woning moet de enige woning zijn van de koper. Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwoont en uw partner reeds een woning bezit, dan kan u beiden niet meer genieten van deze gunstregel. Voor koppels die niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonen wordt er gekeken naar elke koper afzonderlijk of die reeds een woning bezit.
  • De heropgebouwde woning moet hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats worden aangewend. U dient te wonen in de heropgebouwde woning en er uw domicilie te vestigen.
  • De bewoonbare oppervlakte van de heropgerichte woning mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter.
  • De heropgebouwde woning moet gedurende vijf jaar de eigen en enige woning zijn, met andere woorden tot en met 31 december van het vijfde jaar vanaf de eerste ingebruikname van de woning. 

Niet alle werken vallen onder dit regime 6% btw. Zo zal het aan aanleggen van uw tuin, zwembad en sauna niet onder dit gunstregime vallen.