Heeft u als koper het ideale huis gevonden, maar wenst u nog niet meteen over te gaan tot de aankoop ervan? Of bent u verwikkeld in een echtscheidingsprocedure en is deze nog niet afgerond? Heeft u als verkoper een nieuwbouwappartement aangekocht waar de opleveringsdatum nog niet gekend is, maar wenst u reeds een koper te vinden voor uw huidige woning? Dan is de wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte de geschikte oplossing. Wat is dat precies? Hoe werkt een aankoop- en verkoopbelofte? Wat zijn de voorwaarden om zo’n aankoop- en verkoopbelofte aan te gaan? Immo Da Vinci legt het voor u uit.

Wat is de wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte?

De wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte bestaat uit twee verbintenissen tussen twee partijen: de mogelijke koper en de mogelijke verkoper. Op grond van de verkoopbelofte stemt één partij (de kandidaat-verkoper) toe tot verkoop van een onroerend goed aan een bepaald persoon (de kandidaat-koper) tegen overeengekomen voorwaarden (ook wel “call-optie” genoemd). Op grond van de aankoopbelofte stemt de kandidaat-koper toe om het onroerend goed aan te kopen van de kandidaat-verkoper tegen diezelfde voorwaarden (ook wel “put-optie” genoemd).

Beide partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de kandidaat-verkoper belooft om het goed gedurende tien maanden aan de afgesproken voorwaarden te verkopen aan de kandidaat-koper (verkoopbelofte). De kandidaat-koper heeft dan tien maanden de tijd om de optie te lichten. Indien de kandidaat-koper het goed toch niet wenst aan te kopen, dan kan de kandidaat-verkoper een schadevergoeding vragen of de gedwongen uitvoering van de verkoop eisen.

De kandidaat-koper betaalt een optievergoeding of waarborg bij het tekenen van de aankoop- en verkoopbelofte ter garantie.

Wat zijn voorbeelden van de voorwaarden in een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte?

Maar waaruit bestaan de voorwaarden die ze kunnen opnemen in een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte? Hier zijn enkele voorbeelden:

  • De verkoper verblijft in het buitenland. Het goed staat te koop bij een makelaar, maar de verkoop gaat pas door als de eigenaar het onroerend goed heeft leeggehaald en de schade aan de gevel is hersteld.
  • De kandidaat-koper krijgt de tijd om de nodige vergunningen aan te vragen voordat hij overgaat tot de aankoop van het onroerend goed.
  • De verkoper heeft een nieuwbouwwoning aangekocht. De bouwheer schat dat het goed vermoedelijk binnen zes maanden af zal zijn. In tussentijd wil de verkoper niet zonder dak zitten en in zijn huidige woning blijven wonen.
  • De koper zit momenteel in een echtscheidingsprocedure. Voordat de echtscheiding definitief is afgerond, kan de koper geen onroerend goed aankopen zonder dat de (ex-)partner mee tekent.