In Vlaanderen zijn er tal van voorwaarden en normen verbonden aan het verhuren van een woning. Zo moet de woning bijvoorbeeld volledig in orde zijn, en dient een verhuurder ook over een EPC attest te beschikken. Het conformiteitsattest voor huurwoningen is ook zo’n norm, en sinds 1 oktober 2023 werden de regels in Gent in verband met dit attest verstrengd.

Wat is het conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat wordt aangeboden door de gemeente of door het agentschap Wonen in Vlaanderen en fungeert als een bewijs dat de huurwoning voldoet aan alle wettelijke normen. Dat wil zeggen dat de woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet of ‘conformeert’. Deze normen gaan onder meer over de veiligheid, gezondheid en het comfort van de huurder. Met andere woorden, wanneer u als verhuurder bij het begin van de huurovereenkomst dit certificaat kan presenteren, toont u aan dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en over voldoende rookmelders beschikt.

De voorwaarden voor een conformiteitsattest

In sommige gemeenten is het optioneel om een conformiteitsattest aan te vragen, terwijl het in andere gemeenten verplicht is. Daarnaast variëren de regels met betrekking tot dit certificaat afhankelijk van de locatie waarin het vereist is. Bijvoorbeeld, in Gent is het verplicht om een attest aan te vragen wanneer u een woning van 30 jaar of ouder verhuurt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats en als er een nieuw huurcontract zal worden ingegaan na 1 oktober 2023. In Wetteren daarentegen zijn alle verhuurders met een woning van voor 1946 verplicht om over een conformiteitscertificaat te beschikken. Het is daarom essentieel om uzelf goed te informeren over de geldende regels in uw specifieke gemeente.

Elke (mede–)eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, of (onder)verhuurder van een woning kan of moet (afhankelijk van het feit of het verplicht is) een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeentedienst indien:

  • Men een woning verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • Men verblijf wilt aanbieden aan student(en)

Het is ook mogelijk voor iedereen om een conformiteitsattest aan te vragen om een besluit van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid te laten herzien. Kan u geen conformiteitsattest voorleggen, ook al is dit verplicht in uw gemeente, dan zal u een GAS-boete mogen verwachten.

De procedure voor het verkrijgen van een conformiteitsattest